Δημοσιοποίηση των Πρακτικών της Επιτροπής Αντιμετώπισης Έκτακτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας

«Δημοσιοποίηση των Πρακτικών της Επιτροπής Αντιμετώπισης Έκτακτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας», Επίκαιρη Ερώτηση προς τον κ. Υπουργό Υγείας, 19.03.2021