Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Υπουργικής Απόφασης για την Προστασία της Δημόσιας Υγείας από Ατυχήματα στο Νερό

Σήμερα, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «ΠΡΟΛΗΨΗ, ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ».

To Υπουργείο Υγείας με σκοπό την προστασία της Δημόσιας Υγείας από ατυχήματα στο νερό, προτείνει τις διατάξεις που περιέχονται στο παρόν  Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης και καλεί τους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς να διατυπώσουν και να καταχωρήσουν τις απόψεις και προτάσεις τους αποκλειστικά στο μηχανισμό διαβούλευσης εντός της ταχθείσης ημερομηνίας. Η ευρύτατη συμμετοχή όλων θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, προκειμένου το Υπουργείο Υγείας να εξετάσει τις προτάσεις και, όπου κριθεί αναγκαίο, να προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις του σχεδίου Υπουργικής Απόφασης, πριν αυτό υπογραφτεί.

Ο πνιγμός χαρακτηρίζεται σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας παγκοσμίως με την Ελλάδα να κατατάσσεται 6η σε πνιγμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 χωρών και 36η στον κόσμο σε σύνολο 116 χωρών (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, 2014). Ταυτόχρονα, οι πολλαπλάσιοι μη-θανατηφόροι πνιγμοί οδηγούν συχνά σε χρόνια σωματικά, κινητικά, κοινωνικά και ψυχολογικά προβλήματα. Πολλοί πνιγμοί, τραυματισμοί από πρόσκρουση με σκάφος, απώλεια ζωής από καρδιογενή αίτια και τραυματισμοί σπονδυλικής στήλης, επισυμβαίνουν στην Ελλάδα σε λίμνες, κολυμβητικές δεξαμενές και υδροψυχαγωγικά πάρκα.

Στους χώρους αυτούς απαιτείται η παρουσία πιστοποιημένου ναυαγοσώστη. Παρόλα αυτά, ως τώρα κανένα νομοθετικό πλαίσιο δεν προσδιορίζει με σαφήνεια τις προϋποθέσεις πιστοποίησής του ναυαγοσώστη για τους συγκεκριμένους λουτρικούς χώρους (πχ εποπτεύουσα κρατική αρχή, φορέας πιστοποίησης, εκπαιδευτές, διδακτέα ύλη, εκπαιδευτικός εξοπλισμός, εξετάσεις κτλ). Αυτό το νομοθετικό κενό μεγιστοποιεί το πρόβλημα στον χώρο της Δημόσιας Υγείας, με συνέπεια την αύξηση των θανάτων τα τελευταία χρόνια. Συνεπώς, για την αντιμετώπιση του οξυμένου προβλήματος, είναι καθοριστικής σημασίας η θέσπιση νομοθεσίας που θα ορίζει με σαφήνεια τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των σχολών ναυαγοσωστικής που θα πιστοποιούν ναυαγοσώστες που θα εργάζονται σε λίμνες, κολυμβητικές δεξαμενές και υδροψυχαγωγικά πάρκα, και την δημόσια αρχή που θα μεριμνά για τη λειτουργία των σχολών

Το Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης με θέμα “Πρόληψη, Διάσωση, Φροντίδα Ατυχημάτων στο Νερό για την Προστασία της Δημόσιας Υγείας” που εισηγήθηκε η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας,  φιλοδοξεί να καλύψει αυτό το σημαντικό νομικό κενό που υφίσταται εδώ και δεκαετίες. Εισηγείται ως αρμόδια εποπτική αρχή το ΚΕΕΛΠΝΟ, που τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστεί στο θέμα των ατυχημάτων στο νερό βάση του ρόλου που του έχει δοθεί από το Εθνικό Σχέδιο για τα Ατυχήματα του Υπουργείου Υγείας και της νομοθεσίας (άρθρο 20, παράγραφος 2γ Ν. 3370/2005, ΦΕΚ 176 Α’ – 11/7/2005).