Διμερής Συνάντηση κ. ΥΝΑΝΠ με τον Τούρκο Πρέσβη, κ. Yaşar Halit Çevik

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Παναγιώτης Κουρουμπλής, συναντήθηκε χθες, Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016, στο ΥΝΑΝΠ, με τον Πρέσβη της Τουρκίας στην Αθήνα, κ. Yasar Halit Çevik, o οποίος συνοδευόταν από Σύμβουλο της Τούρκικης Πρεσβείας στην Ελλάδα. Σκοπός της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας της τουρκικής πλευράς, ήταν η ανταλλαγή απόψεων επί θεμάτων αμοιβαίου ναυτιλιακού ενδιαφέροντος και η ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών σε διμερές επίπεδο.


Κατά τη συνάντηση, η οποία έγινε σε ένα ιδιαίτερα θετικό κλίμα, οι δύο πλευρές είχαν την ευκαιρία να αναφερθούν σε θέματα προτεραιότητας, που άπτονται του ευρύτερου πλαισίου ναυτιλιακής πολιτικής και εμπορικών σχέσεων των δύο χωρών, καταγράφοντας την κοινή προσέγγισή τους για ενίσχυση της συνεργασίας τους σε διμερές επίπεδο, στο ναυτιλιακό και λιμενικό τομέα.


Ο Πρέσβης της Τουρκίας, αναφέρθηκε στην πολιτική βούληση για στενή συνεργασία Ελλάδας – Τουρκίας, στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών, καθώς και στη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων των δύο χωρών. Στο σημείο αυτό, τόνισε τη σημαντικότητα προώθησης της συνεργασίας, σε επίπεδο υψηλών αξιωματούχων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής και του Τούρκικου Υπουργείου Μεταφορών, Θαλασσίων Υποθέσεων και Επικοινωνιών. Ο κ. Πρέσβης έδωσε προτεραιότητα στη διμερή συνεργασία των δυο χωρών: (α) στο ζήτημα των θαλασσίων συνδέσεων μεταξύ λιμένων της ηπειρωτικής Ελλάδας και τουρκικών λιμένων, δεδομένης της δυνατότητας που παρέχεται από το υφιστάμενο διμερές θεσμικό πλαίσιο και (β) επί θεμάτων επιθεωρήσεων Κράτους Λιμένα (PSC), σύμφωνα με την υφιστάμενη διεθνή και ενωσιακή νομοθεσία.


Ο κ. Υπουργός από την πλευρά του, επιβεβαίωσε την αναγκαιότητα περαιτέρω ενίσχυσης των διμερών σχέσεων Ελλάδας – Τουρκίας, καθώς και της πολιτικής βούλησης για θεσμική συνεργασία μεταξύ των αξιωματούχων των Υπουργείων των δύο χωρών, στον τομέα της ναυτιλίας, του θαλάσσιου τουρισμού και των θαλάσσιων μεταφορών. Από ελληνικής πλευράς, επιβεβαιώθηκε η δυνατότητα περαιτέρω συνεργασίας επί θεμάτων επιθεωρήσεων Κράτους Λιμένα, στο πλαίσιο εφαρμογής του Μνημονίου Κατανόησης των Παρισίων (Paris MοU), σύμφωνα με τη συναφή ενωσιακή νομοθεσία (Οδηγία 2009/16/ΕΚ). Παράλληλα, αναφέρθηκε σε θέματα θαλασσίων συνδέσεων μεταξύ λιμένων της ηπειρωτικής Ελλάδας και τουρκικών λιμένων, στη βάση του υφιστάμενου πλήρους θεσμικού πλαισίου ναυτιλιακής συνεργασίας (άρθρα 5 και 6 της Διμερούς Συμφωνίας για τις Θαλάσσιες Μεταφορές και άρθρο 2 του Μνημονίου Κατανόησης, στον τομέα της Ναυτιλιακής Συνεργασίας μεταξύ των δυο χωρών), που καλύπτει με επάρκεια, σε θεσμικό επίπεδο, τη δυνατότητα υλοποίησης θαλασσίων συνδέσεων προς όφελος των παράκτιων περιοχών και της οικονομικής ανάπτυξης των δυο χωρών.