«Χωρίς κανείς να παραγνωρίζει την οικονομική συμπίεση που έχουν υποστεί οι δήμοι της χώρας από τα προγράμματα δημοσιονομικής σταθερότητας που εφαρμόστηκαν τα τελευταία 7 χρόνια, τα οικονομικά του Δήμου Αχαρνών περιήλθαν σε ιδιαίτερα προβληματική κατάσταση επειδή το ζήτημα δεν αντιμετωπίστηκε από τις περισσότερες εκ των δημοτικών αρχών προηγουμένων ετών, έγκαιρα και ουσιαστικά.

Συνέπεια αυτού ήταν τα ελλείμματα να διογκώνονται από χρόνο σε χρόνο και η οικονομική εικόνα του Δήμου να επιβαρύνεται λόγω – μεταξύ άλλων – και της εμφάνισης καινούργιων απαιτήσεων μέσα από δικαστικές αποφάσεις, λύσεις και εκκαθαρίσεις παλαιών επιχειρήσεων του δήμου και άλλων παρόμοιων ζητημάτων που μπορεί, εν τω μεταξύ, να ενέσκηψαν.

Ωστόσο, η ουσία του ζητήματος είναι τι γίνεται από δω και πέρα.

Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης μέσω του Παρατηρητηρίου των Δήμων, προσπαθεί να συμβάλλει στην εξυγίανση του Δήμου Αχαρνών, διορθώνοντας χρονίζουσες και προερχόμενες από το παρελθόν εκκρεμότητες, ενεργοποιώντας άμεσα, τον Ειδικό Λογαριασμό Εξυγίανσης ώστε να δώσει, έτσι, τη δυνατότητα ισοσκέλισης και έγκρισης του προϋπολογισμού του, καλύπτοντας το τεράστιο έλλειμμα που παρουσιάζει.

Η διαδικασία της εξυγίανσης για την οποία πολλά έχουν γραφεί, ποικίλλει από περίπτωση σε περίπτωση, από δήμο σε δήμο και δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη, αύξηση των τελών, απολύσεις και οτιδήποτε άλλο θα επιβαρύνει τον δημότη.

Είναι μια ελεγχόμενη διαδικασία που κατατείνει στο να προστατεύσει τον δήμο, να του δώσει τη δυνατότητα ενός υγιούς και εγκεκριμένου, τελικά, προϋπολογισμού, ώστε να μπορέσει αυτός να έχει μια κανονική λειτουργία εφαρμόζοντας ένα κοινά αποδεκτό Σχέδιο Οικονομικής Εξυγίανσης (ΣΟΕ), αλλά και να ενταχθεί στο πρόγραμμα ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους που λαμβάνουν οι δήμοι. Κάτι που θα αποτελέσει πραγματική ένεση για τον Δήμο Αχαρνών και θα του δώσει την ώθηση που χρειάζεται για να ξανασταθεί στα πόδια του».