Διευκρινίσεις του ΥΝΑΝΠ Παναγιώτη Κουρουμπλή για την Πλοηγική Υπηρεσία Πειραιά

Με αφορμή δημοσιεύματα για την Πλοηγική Υπηρεσία Πειραιά, κυρίως στο Διαδίκτυο, που αφορούν σχόλια των χρηστών του λιμανιού ότι «είναι ώριμη η πρόταση για πέρασμα της υπηρεσίας στο νέο πάροχο των λιμενικών υπηρεσιών», το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θέλει να θυμίσει ότι:

  1. Η θέση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Παναγιώτη Κουρουμπλή, είναι πάγια στο να λειτουργεί η Πλοηγική Υπηρεσία με δημόσιο καθεστώς και να μην περάσει σε χέρια ιδιωτών. Άλλωστε και στον Κανονισμό (ΕΕ)2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15/02/2017, αναγράφεται ευκρινώς ότι η πλοήγηση αποτελεί λιμενική υπηρεσία, ιδιαίτερης φύσης, με χαρακτήρα δημοσίου συμφέροντος.

  2. Με πρωτοβουλίες του Υπουργού, Παναγιώτη Κουρουμπλή, είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για την κάλυψη όλων των θέσεων πλοηγών στην Πλοηγική Υπηρεσία του Πειραιά. Παράλληλα, με νομοθετική ρύθμιση προωθείται η σύσταση νέων οργανικών θέσεων προσωπικού των Πλοηγικών Σταθμών για όλη τη χώρα, ενώ οι υπάρχουσες ανάγκες καλύπτονται με προσλήψεις έκτακτου προσωπικό (οκταμηνίτες).

  3. Έχει ήδη ανακοινωθεί και έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την προμήθεια 10 νέων μηχανών, σε αντικατάσταση παλαιών, που είχαν θέσει τις πλοηγίδες εκτός λειτουργίας, καθώς και την ναυπήγηση 7 νέων πλοηγίδων, με στόχο να ναυπηγηθούν σε ελληνικά ναυπηγεία.

  4. Είναι γνωστό ότι το σύνολο των λειτουργικών αναγκών και η μισθολογική δαπάνη της Πλοηγικής Υπηρεσίας Πειραιά, καλύπτονται από τον ειδικό λογαριασμό “Κεφάλαιο Πλοηγικής Υπηρεσίας”, τον οποίο διαχειρίζεται το ΥΝΑΝΠ. Κατά συνέπεια η λειτουργία της Πλοηγικής Υπηρεσίας Πειραιά δεν βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό. Η υπηρεσία έχει διαθέσιμα Κεφάλαια και Αποθεματικό, χωρίς να αντιμετωπίζει κανένα οικονομικό πρόβλημα, όπως αναφέρεται στα δημοσιεύματα.

 

Περισσότερα…