Με πρωτοβουλία του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή πραγματοποιήθηκε, χθες, συνάντηση του με την Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Ανδρονίκη Θεοτοκάτου. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) κ. Γιώργος Πατούλης, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ) κ. Ηρακλής Γκότσης, καθώς και ο εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) κος Χαράλαμπος Κουταλάκης.

Στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα, τέθηκαν ζητήματα που αφορούν στις αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε σχέση με τον έλεγχο της δημοσιονομικής διαχείρισης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο Υπουργός, η Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και οι εκπρόσωποι των φορέων τόνισαν την ανάγκη να υπάρχει καλό πλαίσιο συνεργασίας των Επιτρόπων και των συνεργατών τους με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ παράλληλα επισημάνθηκε η ανάγκη διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης των στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανές αιτίες καθυστέρησης στην εκτέλεση των διαφόρων δαπανών.

Κλείνοντας, ο Υπουργός ανέφερε ότι θα συσταθεί Επιτροπή η οποία θα εξετάσει τις όποιες δυσλειτουργίες παρατηρούνται στη συνεργασία των ΥΔΕ με τους φορείς του Δημοσίου, με σκοπό να προτείνει ένα σύγχρονο, άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο εξέτασης και διεκπεραίωσης των δαπανών, με όρους προϋποθέσεις οικονομικής αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και χρηστής διαχείρισης του δημοσίου χρήματος.