Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής συγκάλεσε ευρεία σύσκεψη με θέμα την ολοκλήρωση της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου.

Η συνάντηση, που εντάσσεται σε σειρά επαφών με όλους τους συναρμόδιους φορείς (Υπουργείο Οικονομικών, ΚΕΔΕ, ΕΝΠΕ) επικεντρώθηκε στην καταγραφή όλων των παραβόλων και την ένταξη τους στην ηλεκτρονική διαδικασία.

Με πρόταση του Υπουργού, την σύμφωνη γνώμη και την αρωγή όλων των παρευρισκομένων φορέων αποφασίστηκε η δημιουργία Επιτροπής, αποτελούμενη από εκπροσώπους των συναρμόδιων φορέων και υπηρεσιών. Έργο της Επιτροπής αυτής θα είναι η λεπτομερής καταγραφή όλων των παραβόλων που σχετίζονται με τον πρώτο και δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης και την ένταξη –όσων δεν έχουν ήδη ενταχθεί- στην ηλεκτρονική διαδικασία (eparavolo).