Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής πραγματοποίησε σήμερα συνάντηση με αντιπροσωπεία εργαζομένων  των ΓΟΕΒ (Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων) Ελλάδας.
Η αντιπροσωπεία ενημέρωσε τον Υπουργό για το πρόβλημα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών των ΓΟΕΒ. Επί του συγκεκριμένου θέματος ζήτησαν  την  απλοποίηση των διαδικασιών πρόσληψης έκτακτου-εποχικού προσωπικού και την κατ΄ επέκταση, εξαίρεση των ΓΟΕΒ από την ΠΥΣ 33/2006, καθόσον όπως ανέφεραν η μισθοδοσία του προσωπικού τους (τακτικού και εποχικού) προέρχεται από ανταποδοτικές εισφορές των ωφελουμένων και δεν επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Ο κ. Κουρουμπλής διαβεβαίωσε ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο συναρμόδιος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  θα εξετάσουν με ιδιαίτερη προσοχή το εν λόγω ζήτημα.