Στο πλαίσιο της ανάγκης άμεσης αντιμετώπισης του προσφυγικού ζητήματος, το υπουργείο Υγείας και το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) εκπόνησαν ένα  ολοκληρωμένο σχέδιο για την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στους νεοεισερχόμενους κατά κύριο λόγο πρόσφυγες που εισέρχονται στην Ελλάδα. Οι δράσεις αφορούν τις  Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και τα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Μεταναστών (ΠΚΚΜ) στην Περιφέρεια Αττικής.

Το σχέδιο έχει ήδη συμπεριληφθεί στον ευρύτερο σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των προσφυγικών ροών υπό τον συντονισμό του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Κύριοι στόχοι του σχεδίου είναι η ασφάλεια κατά την υποδοχή των μεταναστών- προσφύγων και η προστασία της ευάλωτης ομάδας των ασυνόδευτων παιδιών, η παροχή υγειονομικής περίθαλψης και πρόληψης στους πληθυσμούς αυτούς, η παραπομπή τους σε άλλες δομές του ΕΣΥ αν αυτό κρίνεται αναγκαίο και η προάσπιση της δημόσιας υγείας του γενικού πληθυσμού.

Βασικά σημεία του σχεδίου είναι τα παρακάτω:

1. Δημιουργία αυτόνομων δομών παροχής πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας στις πύλες εισόδου των νησιωτικών περιοχών και στα ΠΚΚΜ Αττικής. Οι δομές αυτές θα έχουν χαρακτήρα Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, τα οποία θα στελεχωθούν με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και θα διαθέτουν τον αναγκαίο υλικοτεχνολογικό εξοπλισμό.

2. Δημιουργία ενός κεντρικού μηχανισμού εποπτείας και διοίκησης των παραπάνω δομών απευθείας από το ΚΕΕΛΠΝΟ.

3. Δράσεις εκπαίδευσης και προετοιμασίας όσων εμπλέκονται στο μηχανισμό υποδοχής και υποστήριξης των προσφύγων και μεταναστών (στελέχη Ελληνικής Αστυνομίας, Λιμενικού κλπ).

4. Δημιουργία συστήματος καταγραφής και αξιολόγησης επιδημιολογικών δεδομένων.

5. Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών.

Διευκρινίζεται ότι το κόστος του Έργου θα καλύπτεται από ευρωπαϊκά κονδύλια και δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.