ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αδιαπραγμάτευτη αρχή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας είναι η προστασία της αξιοπρέπειας του πολίτη και του ασθενή, με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ατομικών ελευθεριών, με βάση το Ελληνικό Σύνταγμα και τις διεθνείς συμβάσεις και τα πρωτόκολλα περί προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συμμετέχει η χώρα.

Ταυτόχρονα είναι σαφής η εναντίωση σε πάσης φύσεως φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού  ειδικά σε  ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες όπως αυτή  των οροθετικών ατόμων.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ήδη δρομολογηθεί οι προβλεπόμενες ενέργειες για την κατάργηση της Υγειονομικής Διάταξης 39Α. Συγκεκριμένα ύστερα από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας κ. Ιωάννη Μπασκόζου,  συνεδρίασε  ομάδα εργασίας του Υπουργείου Υγείας στην οποία μετείχαν ειδικοί και υπηρεσιακοί παράγοντες, αποτέλεσμα της οποίας η κατάθεση σχεδίου εισήγησης στον Υπουργό για το ως άνω ζήτημα.

Πολιτική βούληση του Υπουργού Υγείας Παναγιώτη Κουρουμπλή είναι η αποκατάσταση της κοινωνικής αυτής αδικίας.