Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής συγκάλεσε σήμερα σύσκεψη με θέμα τα ύδατα του Μόρνου και του Ευήνου τα οποία εκμεταλεύεται η ΕΥΔΑΠ.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ κ. Ιωάννης Μπενίσης, ο Δήμαρχος Ναυπάκτου κ. Παναγιώτης Λουκόπουλος και ο Δήμαρχος Δωρίδος κ. Γεώργιος Καπετζώνης.

Η συζήτηση που πραγματοποιήθηκε υπό τον Υπουργό αφορούσε στο πλαίσιο της κοινωνικής-περιβαλλοντικής αλληλεγγύης κατά το οποίο το Υπουργείο, η ΕΥΔΑΠ και οι Δήμοι της περιοχής, από κοινού, θα εξετάσουν δράσεις οι οποίες θα κατατείνουν στην πλήρη προστασία του υδροφόρου ορίζοντα και της λεκάνης απορροής απ’ όπου υδροδοτείται η Αττική, αλλά και στην διατήρηση της υψηλής ποιότητας του νερού που καλύπτει τις ανάγκες της ευρείας αυτής περιοχής.

Η συνάντηση αυτή αποτέλεσε το πρώτο στάδιο συνεργασίας των προαναφερόμενων φορέων προς αυτή την κατεύθυνση.