Category

Κοινοβούλιο
Είναι γνωστό, με βάση τις εκθέσεις των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στην Ελλάδα έξαρση των ασθενειών της φυματίωσης, της ηπατίτιδας και του AIDS. Η παρουσία χιλιάδων εργαζομένων που χρησιμοποιούνται ως φτηνή εργατική δύναμη σε εργασιακούς χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος, καταγόμενων κυρίως από χώρες με ανύπαρκτο υγειονομικό σύστημα, εγκυμονεί κινδύνους τόσο για τους...
Περισσότερα
Κύριε Υπουργέ, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3050/02 οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούντo σε περιοχές κάτω των 2000 κατοίκων και εφόσον ο ετήσιος τζίρος τους δεν υπερέβαινε τις 10.000€, είχαν τη δυνατότητα να ασφαλίζονται στον Ο.Γ.Α. . Πρόσφατα, όπως προκύπτει από τη σχετική εγκύκλιο 113/24/11/2009 του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών(Ο.Α.Ε.Ε.), κατέστη υποχρεωτική η ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε....
Περισσότερα
Το Νοέμβριο του 2007, εκδόθηκε υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 28/11/07) μεταφοράς της μονάδας μεσογειακής αναιμίας του Δρακοπούλειου Κέντρου Αιμοδοσίας στους χώρους του Νέου Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ν.Ε.Ε.Σ.). Κατόπιν, δεσμεύτηκαν τα απαραίτητα κονδύλια, βρέθηκε ο κατάλληλος εντός του νοσοκομείου του Ν.Ε.Ε.Σ. χώρος για την εγκατάσταση της μονάδας και λήφθηκε ομόφωνη απόφαση από το Δ.Σ. του Ν.Ε.Ε.Σ. υπέρ...
Περισσότερα
Είναι γνωστό ότι η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προχώρησε σε  τέσσερις προκηρύξεις σχετικά με το πρόγραμμα στήριξης «Νέων Αγροτών». Η διαδικασία επιλογής που τηρήθηκε κρίνεται αναξιόπιστη αφού είναι γνωστό ότι επιλέχθηκαν ως νέοι αγρότες υποψήφιοι, έχοντες μηδενικά μόρια. Επίσης, η απύθμενη λογική των πραγμάτων οδήγησε τους προκατόχους της πολιτικής  ηγεσίας...
Περισσότερα
Είναι γνωστή η καταξίωση μέσα από την ίδια τη ζωή του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι». Το εν λόγω πρόγραμμα ήδη από το ξεκίνημά του το 1995, στηρίζει την παραμονή του μοναχικού ατόμου στο οικογενειακό περιβάλλον. Το κόστος αυτού του προγράμματος σε σχέση με την ύπαρξη μονάδων κλειστής περίθαλψης κρίνεται συμφέρον από κάθε απόψη και κοινωνική...
Περισσότερα
Είναι γνωστό τοις πάσι, το πρόβλημα που διαιωνίζεται με την ελληνοποίηση των εισαγόμενων κρεάτων. Αποδεικνύεται και στον τομέα αυτό η αδυναμία και ενδεχομένως η αδιαφάνεια των ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους. Το «βάπτισμα» των εισαγόμενων κρεάτων ως ελληνικών δεν αποτελεί μόνο μία πρόκληση αλλά νοθεύει και κάθε έννοια ανταγωνισμού. Οφείλουμε ως συντεταγμένη πολιτεία, σεβόμενη τον καταναλωτή...
Περισσότερα
Η ύπαρξη ενός σύγχρονου κοινωνικού κράτους οφείλει να εξασφαλίσει ίσες δυνατότητες στο αυτό σημείο εκκίνησης όλων των νέων, ώστε η εξέλιξή τους να μην εξαρτάται από την κοινωνικοοικονομική θέση της οικογένειας. Τις μέρες αυτές βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εισαγωγής των φοιτητών στις φοιτητικές εστίες. Εκατοντάδες νέοι και νέες αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα συνέχισης των σπουδών...
Περισσότερα
1 22 23 24