Category

Επίκαιρες
Κυρία Υπουργέ, Είναι γνωστό ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα  οικονομικής  και διοικητικής οργάνωσης. Συγκεκριμένα η απουσία αυτόνομων δομών στη Διοίκησή του, έχει δημιουργήσει ένα δυσάρεστο πλέγμα εξάρτησης που οδήγησε σε αδυναμία εκτέλεσης των βασικών του οικονομικών και διοικητικών λειτουργιών, θέτοντας σε αμφισβήτηση την ίδια τη λειτουργία του. Σύμφωνα με το Ν. 3794 (ΦΕΚ Α...
Περισσότερα
Θέμα: Ο έλεγχος των κινήσεων των τραπεζικών καταθέσεων είναι επιβεβλημένος την περίοδο της κρίσης   Η εμπέδωση του αισθήματος κοινωνικής δικαιοσύνης απαιτείται ως βασική προϋπόθεση και απαραίτητος όρος επιτυχίας της Κυβερνητικής πολιτικής για να πείσει την ελληνική κοινή γνώμη περί της αναγκαιότητας των μέτρων που προτίθεται να λάβει. Οφείλουμε να προσπαθήσουμε να πείσουμε την ελληνική...
Περισσότερα
Θέμα: Προστασία και Καταγραφή της Δημόσιας Περιουσίας   Το ζήτημα της Δημόσιας Περιουσίας βρίσκεται στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου, για την επίλυση του υπερβολικού εξωτερικού χρέους. Η διαχείριση της δημόσιας περιουσίας αποτελεί χρόνιο θέμα για την ελληνική κρατική διοίκηση, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει κατορθώσει να λύσει θέματα όπως η καταγραφή της Δημόσιας Περιουσίας,...
Περισσότερα
Κυρία Υπουργέ, Άναυδη η ελληνική κοινωνία αλλά και όλος ο κόσμος παρακολουθεί τις κρίσιμες στιγμές που βιώνει η ιαπωνική κοινωνία από τον κίνδυνο επιδείνωσης των εξελίξεων στους πυρηνικούς σταθμούς Φουκοσίμα. Επανέρχονται σ΄ όλους εμάς οι μνήμες, οι συνέπειες και οι μακροχρόνιες επιπτώσεις από την υπόθεση του Τσερνομπίλ. Το ελληνικό πολιτικό σύστημα και ο ελληνικός λαός...
Περισσότερα
Ως γνωστόν οι Έλληνες έθνος ναυτικό και εμπορικό μαθαίνουν και ομιλούν ξένες γλώσσες από τους πρώιμους χρόνους της ιστορίας τους. Σπάνια λαοί καλλιέργησαν την πολυγνωσία διότι ως συνήθως οι ισχυροί λαοί επέβαλαν τις δικές τους γλώσσες. Στις εξαιρέσεις λοιπόν ο ελληνικός λαός ασπάζεται τη γλώσσα του άλλου συνενώνεται με τον πολιτισμό του και λειτουργεί ως...
Περισσότερα
Η σημερινή οικονομική κρίση καθιστά επιτακτικό τον διαχειριστικό έλεγχο των Ασφαλιστικών Ταμείων, συγκεκριμένα της διαχειρίσεως των διαθεσίμων κεφαλαίων και τις τοποθετήσεις στο Χρηματιστηρίου, διότι αυτές συχνά διενεργήθηκαν  με ανεπαρκή ή ανύπαρκτη αιτιολόγηση. Ας αναλογισθούμε μετά την πρόσφατη κατάρρευση του Χρηματιστηρίου την μεγάλη λεηλασία των Ταμείων. Τα Ελληνικά Ασφαλιστικά Ταμεία διαχειρίζονται ίσως τα μεγαλύτερα χρηματικά ποσά ...
Περισσότερα
Θέμα: Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» Κύριε Υπουργέ,   Το πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας «Βοήθεια στο Σπίτι» αποτελεί αναμφισβήτητα μία από τις πλέον καταξιωμένες Δομές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, παρέχοντας υπηρεσίες σε περίπου εκατό χιλιάδες ηλικιωμένους και πρόσωπα με ειδικές ανάγκες. Από το ξεκίνημα του το 1995 έως και σήμερα, οι περίπου 3.800 εργαζόμενοι του συγκεκριμένου προγράμματος καταβάλλουν...
Περισσότερα
Κυρία Υπουργέ, Στο πλαίσιο των προγραμματικών δηλώσεων της νέας Κυβέρνησης, την 18η Οκτωβρίου 2009 αναφέρατε μεταξύ άλλων, και νομοθετικές παρεμβάσεις για τα κάτωθι θέματα, που αφορούν την οικονομική στήριξη του αγρότη, και συγκεκριμένα τη: Χρηματοδοτική στήριξη των αγροτών στις επενδυτικές τους δραστηριότητες, αλλά και στις τρέχουσες συναλλαγές. Σύσταση Αγροτικού Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών...
Περισσότερα
Από δηλώσεις σας και από πληροφορίες που έχουμε συλλέξει προκύπτει ότι τα τελευταία 12 χρόνια δεν έγινε καμία υπoτιμολόγηση των φαρμάκων από την αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Οικονομίας. Είναι γνωστό ότι κατά την διάρκεια αυτής της 12ετίας έχει λήξει το πατέντο εκατοντάδων φαρμάκων και θα έπρεπε να υπάρξει αυτόματη υποτιμολόγηση της τιμής κατά 20%, το...
Περισσότερα
Η διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων του δημοσίου αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, όπως γνωρίζετε, έχει ανατεθεί στην Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (Κ.Ε.Δ. Α.Ε.). Η κύρια πηγή που τροφοδοτεί το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της ΚΕΔ είναι η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων του Υπουργείου σας. Στην Γενική Διεύθυνση που προαναφέρθηκε εκκρεμεί πληθώρα υποθέσεων προς...
Περισσότερα
1 2 3 4