Προς τoν Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστο Παπουτσή Θέμα: Περί κατάργησης Αστυνομικού Τμήματος του Δήμου Θέρμου του Νομού Αιτωλοακαρνανίας

Κύριε Υπουργέ,

 

 

Σας υποβάλλουμε την υπ’ αριθμόν 222/2010 απόφαση της 30ης Ιουλίου 2010 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θέρμου, η οποία αφορά αίτημα περί μη κατάργησης του Αστυνομικού Τμήματος Θέρμου.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

 

 

 

Ο Αναφέρων Βουλευτής

Παναγιώτης Κουρουμπλή