Η αποφυγή εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών στη ρύθμιση θεμάτων των ρυμουλκών πλοίων, θέτει σε κίνδυνο τις ζωές των Ελλήνων ναυτικών

Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων: Η αποφυγή εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών στη ρύθμιση θεμάτων των ρυμουλκών πλοίων, θέτει σε κίνδυνο τις ζωές των Ελλήνων ναυτικών