Αποδεικνύεστε μοιραίοι και άβουλοι στη διαχείριση της ακρίβειας και της επερχόμενης πείνας

Αποδεικνύεστε μοιραίοι και άβουλοι στη διαχείριση της ακρίβειας και της επερχόμενης πείνας