Από τη συζήτηση στη Βουλή του σ/ν του Υπουργείου Οικονομικών

Η τοποθέτηση μου κατά τη συζήτηση στη Βουλή του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: «Κύρωση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας».