Θέμα: Απαλλαγή απο ΕΕΤΗΔΕ.

Κύριε Υπουργέ,

 

Σας αποστέλλουμε επιστολή του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου που αφορά την απαλλαγή από το ΕΕΤΗΔΕ των αποδεδειγμένα αδυνατούντων να πληρώσουν πολιτών και παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

Ο Αναφέρων Βουλευτής,

Παναγιώτης Κουρουμπλή