«Άνθρακες ο θησαυρός» για τα ελληνικά νοικοκυριά, σύμφωνα με την ετήσια Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

«Άνθρακες ο θησαυρός» για τα ελληνικά νοικοκυριά, σύμφωνα με την ετήσια Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Τη διάψευση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, αναφορικά με την πορεία των τραπεζικών καταθέσεων, ιδιωτών και επιχειρήσεων, για το 2021, αναδεικνύει, με ερώτηση που κατέθεσε σήμερα στη Βουλή, προς τον Υπουργό Οικονομικών, ο πρώην Υπουργός και ανεξάρτητος Βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθήνας, Παναγιώτης Κουρουμπλής.

Μελετώντας τα ευρήματα της Έκθεσης Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που δημοσιεύτηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος για το έτος 2021, διαφαίνεται η πορεία της οικονομίας για το επόμενο χρονικό διάστημα και διαψεύδονται κατηγορηματικά οι κυβερνητικοί ισχυρισμοί, περί ανάπτυξης της οικονομίας, επισημαίνει στην ερώτησή του ο κ. Κουρουμπλής και αναφέρεται αναλυτικά στις τάσεις, στις τραπεζικές καταθέσεις των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, κατά την περίοδο της πανδημίας. Στην περίπτωση των νοικοκυριών με καταθέσεις κάτω των 5.000 ευρώ (που αντιστοιχούν σε 4,5 εκατομμύρια λογαριασμούς), παρατηρήθηκε μείωση των καταθέσεων κατά 4,3%,  ενώ αντίστοιχα στην περίπτωση των καταθέσεων άνω του 1 εκ. έως 5 εκ. ευρώ, υπήρξε αύξηση των καταθέσεων αυτών κατά 27,2%.

Καθώς διαπιστώνεται αυξητική τάση στις καταθέσεις των τραπεζικών λογαριασμών επιχειρήσεων, και δη μεγάλων, σε αντίθεση με τη μείωση των καταθέσεων στους τραπεζικούς λογαριασμούς που διατηρούν οι ιδιώτες, ο κ. Κουρουμπλής θέτει ζήτημα αξιοπιστίας των κυβερνητικών δηλώσεων σε σχέση με τα ευρήματα της εν λόγω έκθεσης και ζητά από τον αρμόδιο Υπουργό την άμεση λήψη μέτρων που θα ενισχύσουν τα νοικοκυριά και θα περιορίσουν τη σοβαρή αυτή ανισότητα.