Θέμα: Αναπροσαρμογή του τρόπου εφαρμογής του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας.

Σας αποστέλλουμε επιστολή του Δήμου Θέρμου του Νομού Αιτωλοακαρνανίας που αφορά τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας και παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

Ο Αναφέρων Βουλευτής,

Παναγιώτης Κουρουμπλής