Αναφορά του Π. Κουρουμπλή στον αποκλεισμό των νεφροπαθών από την Επιτροπή Προδιαγραφών για την προμήθεια φίλτρων τεχνητού νεφρού

Κατά τη συζήτηση του Σ.Ν. «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις», ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Π. Κουρουμπλής μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο ζήτημα της απουσίας εκπροσώπου του Πανελλήνιου Συνδέσμου Νεφροπαθών κατά τη σύσταση της Επιτροπής Σύνταξης Προδιαγραφών για τον Διαγωνισμό προμήθειας φίλτρων τεχνητού νεφρού και βελόνων αιμοκάθαρσης.

Ο Π. Κουρουμπλής επεσήμανε ότι για πρώτη φορά απουσιάζει εκπρόσωπος των νεφροπαθών από τη σύσταση μιας Επιτροπής η οποία θα αγοράζει υγειονομικό υλικό που τους αφορά, παρόλο που αρχικώς υπήρξε δέσμευση για τη συμμετοχή του, ζητώντας από τον αρμόδιο Υπουργό να επιληφθεί του θέματος.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ