Άμεση παράταση θητείας του Δ.Σ. του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος

“Άμεση παράταση θητείας του Δ.Σ. του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος”. Αναφορά μου προς τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 22.02.2021