Άμεση απόδοση έκτασης 66 στρεμμάτων από το στρατόπεδο Χαϊδαρίου και του Μπλόκ 15 στον δήμο και στους κατοίκους της Δυτικής Αθήνας

Άμεση απόδοση έκτασης 66 στρεμμάτων από το στρατόπεδο Χαϊδαρίου και του Μπλόκ 15 στον δήμο και στους κατοίκους της Δυτικής Αθήνας