Άμεση ανάγκη στήριξης των πωλητών του περιοδικού δρόμου «Σχεδία»

«Άμεση ανάγκη στήριξης των πωλητών του περιοδικού δρόμου «Σχεδία».», Ερώτηση προς τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλειας, 26.03.2021