Η αυτοδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ για αξιόπιστη διαπραγμάτευση επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Ζητούμε τη στήριξή σας!

Η αυτοδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ για αξιόπιστη διαπραγμάτευση επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων.

Ζητούμε τη στήριξή σας!