11:30πμ Επίσκεψη στο Δήμαρχείο Βριλησσίων και στα ΚΑΠΗ