09:00πμ Δήμο Χαϊδαρίου, περιοδεία Δημότικες και Κοινωνικές Υπηρεσίες -10:30πμ Δήμο Αιγάλεω, περιοδεία Δημότικες και Κοινωνικές Υπηρεσίες -18:00 Περιοδεία Γλυφάδα, Ελληνικό, Αργυρούπολη, -20:00μμ Εγκαίνια εκλογικού κέντρου Αλίμου