Επίκαιρες

Ερώτηση προς την κα. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2009

Είναι γνωστό τοις πάσι, το πρόβλημα που διαιωνίζεται με την ελληνοποίηση των εισαγόμενων κρεάτων. Αποδεικνύεται και στον τομέα αυτό η αδυναμία και ενδεχομένως η αδιαφάνεια των ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους. Το «βάπτισμα» των εισαγόμενων κρεάτων ως ελληνικών δεν αποτελεί μόνο μία πρόκληση αλλά νοθεύει και κάθε έννοια ανταγωνισμού....

Ερώτηση προς την κα. Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2009

Η ύπαρξη ενός σύγχρονου κοινωνικού κράτους οφείλει να εξασφαλίσει ίσες δυνατότητες στο αυτό σημείο εκκίνησης όλων των νέων, ώστε η εξέλιξή τους να μην εξαρτάται από την κοινωνικοοικονομική θέση της οικογένειας. Τις μέρες αυτές βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εισαγωγής των φοιτητών στις φοιτητικές εστίες. Εκατοντάδες νέοι και...

Αποτελέσματα: 41 - 42 από 42
9 8 7 «