Θέμα: Αναπροσαρμογή του τρόπου εφαρμογής του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας.

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2012

 

Σας αποστέλλουμε επιστολή του Δήμου Θέρμου του Νομού Αιτωλοακαρνανίας που αφορά τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας  και παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

 

 

 

 

 

                                                                                      Ο Αναφέρων Βουλευτής,
                                                                                          

                                                                                          

                                                                                           Παναγιώτης Κουρουμπλής